สถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี

1.วัดบรมราชา(เล่งเน่ยยี่2)

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก แต่ เดิมเป็นโรงเจเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพื้นที่รอบๆประมาณ 2 ไร่เศษ และโรงเจแห่งนี้นั้น ชาวบ้านแถบบางบัวทองมีความศัทธาและให้การเคารพเป็นอย่างมาก มาเป็นเวลาเนินนานแล้ว ต่อมาทางคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มีปณิธานที่จะพัฒนาโรงเจแห่งนี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ

2.วัดสวนแก้ว

แต่เดิมวัดนี้ชื่อ "วัดแก้ว" เป็นวัดร้างมา 80 ปี จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนัก แต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยสวนต่างๆ หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้ เพราะขาดบุคลากร ที่จะช่วย พัฒนา

                                 

วัดบรมราชา                                                        วัดสวนแก้ว

3.ตราประจำจังหวัด

รูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพ และมีชื่อเลียงมาช้านาน

จังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า "นบ"

4.คำขวัญ

" พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
"

 

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

1.วัดพระบรมธาตุชัยนาท

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง มีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน ๖ เป็นประจำทุกปี
 

2.สวนนก

มาถึงชัยนาท ต้องไม่พลาดชมสวนนกชัยนาท ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก เนื้อที่กว่า ๒๔๘ ไร่ ทำให้นนกบินไปมาได้อย่างอิสระเสรี ท่ามกลางขุนเขา และต้นไม้น้อยใหญ่ ที่ปกคลุมอยู่ทั่วไป ชี้ชวนกันชมนกสีสวยจับตา ที่เกาะตามกิ่งไม้สูง แอบดูแม่นกนั่งกกไข่ในรังบนคาคบไม้ 

วัดบรมธาตุ ชัยนาท  สวนนก

3.ตราประจำจังหวัด

ภาพพระธรรมจักร และภูเขา

4.คำขวัญ

                  หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ

                            นามระบือสวนนก   ส้มโอดกขาวแตงกวา

 

edit @ 8 Aug 2010 11:19:54 by ชณปภร ไพจิตต์

สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี

 1.วัดสังกัสรัตนคีรี                                                         

ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรังสุดถนนท่าช้าง เป็นวัดที่เก่าแก่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป สมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริด มีพุทธลักษณะงดงาม จากบริเวณวัดเบื้องล่างมีบันไดทอดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง

2.น้ำตกหินลาด หรือ น้ำตกไซเบอร์

น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก จะมีน้ำมากช่วงเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน

วัดสังกัสรัตนคีรี น้ำตกหินลาด หรือ น้ำตกไซเบอร์

3.ตราประจำจังหวัด

ภาพพลับพลาตุรมุขภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปสมเด็จพระปฐมบรมหชนก

4.คำขวัญ 

                 อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี ประเพณีเทโว ส้มโอ และงาช้าง
                          ปลาย่าง ปลากระชัง สะแกกรังนํ้าใส
                            ป่าสัตว์แหล่งใหญ่ หน่อไม้ไร่ไผ่งาม

  edit @ 7 Aug 2010 16:13:32 by ชณปภร ไพจิตต์

edit @ 7 Aug 2010 16:18:56 by ชณปภร ไพจิตต์