สถานที่ท่องเที่ยวจ.สระแก้ว

1.ปราสาทเขาน้อย

ตั้งอยู่ในวัดเขาน้อยสีชมพู ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ ห่างจากตัวอำเภอไปทาง ทิศใต้ประมาณ 12 กม. โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ สูงราว 80 เมตร มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น เดินไปตามทางลาดไม่ไกลนัก ก็จะถึงบริเวณตังปราสาทก่ออิฐ ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้

2.อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 700 เมตร เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น และจะมีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน

3.น้ำตกผาตะเคียน

อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กม. โดยการเดินเท้า ตลอดเส้นทางขึ้นสู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้ หนาทึบ เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายอยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ในหน้าน้ำสายน้ำจะมีความรุนแรงดังก้อง ละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ

วัดเขาน้อยน้ำตกผาตะเคียน

4.ตราประจำจังหวัด

 ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ

                        2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู

                        3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว

                        4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้ำมีดอกบัว

5.คำขวัญ

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย้านการค้าไทย-เขมร

Comment

Comment:

Tweet