สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

1.อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่

2.วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๗  ไร่๓งาน  ๓๓  ตารางวาตามโฉนดที่ดินเลขที่๘๓๐เล่ม๙หน้า๓๐อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของเอกชนทิศใต้ติดต่อกับคลองตลุกทิศตะวันออกติดต่อกับถนนนิกรบำรุงทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของเอกชน

วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

3.ตราประจำจังหวัด

ภาพหินเขี้ยวหนุมานที่ผาซ้อนแก้ว เบื้องหน้าเป็นไร่ยาสูบ

4.คำขวัญ

                                     เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว

                        ศรีเทพเมืองเก่า  เขาค้ออนุสรณ์  นครพ่อขุนผาเมือง

Comment

Comment:

Tweet