สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์

1.บึงบอระเพ็ด

พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่าน

2.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ

บึงบอระเพ็ด            อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

3.ตราประจำจังหวัด

รูปวิมานประทับอยู่เหนือเมฆ

4.คำขวัญ

                เมืองสี่แคว แห่มังกร  พักผ่อนบึงบอระเพ็ด

                                      ปลารสเด็ดปากน้ำโพธิ์

edit @ 2 Aug 2010 18:41:12 by ชณปภร ไพจิตต์

Comment

Comment:

Tweet