สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

1.วัดพระบรมธาตุชัยนาท

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง มีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน ๖ เป็นประจำทุกปี
 

2.สวนนก

มาถึงชัยนาท ต้องไม่พลาดชมสวนนกชัยนาท ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก เนื้อที่กว่า ๒๔๘ ไร่ ทำให้นนกบินไปมาได้อย่างอิสระเสรี ท่ามกลางขุนเขา และต้นไม้น้อยใหญ่ ที่ปกคลุมอยู่ทั่วไป ชี้ชวนกันชมนกสีสวยจับตา ที่เกาะตามกิ่งไม้สูง แอบดูแม่นกนั่งกกไข่ในรังบนคาคบไม้ 

วัดบรมธาตุ ชัยนาท  สวนนก

3.ตราประจำจังหวัด

ภาพพระธรรมจักร และภูเขา

4.คำขวัญ

                  หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ

                            นามระบือสวนนก   ส้มโอดกขาวแตงกวา

 

edit @ 8 Aug 2010 11:19:54 by ชณปภร ไพจิตต์

Comment

Comment:

Tweet